Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:43 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.7/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.5/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.6/ 33.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 38.1°
Áp suất

999 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.5/ 25.3°
Sáng/Tối
26.6/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây cụm
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 26.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.3°/34.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.18 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0