Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:11 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.09