Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:27 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mây thưa
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.33