Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:27 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

15.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

23.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Huyện Quảng Xương
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7.93 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0