Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 23:00 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Xương
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.09 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0