Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:35 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.6°
Sáng/Tối
26.1/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 29.5°
Sáng/Tối
28/ 32.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 34.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 31.9°
Sáng/Tối
27.5/ 37.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 32.3°
Sáng/Tối
29.2/ 40°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.1/ 27.2°
Sáng/Tối
30.4/ 34.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.7/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Thấp/Cao

25.8°/32.7°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0