Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:19 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0