Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:18 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

995 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Xương
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 36°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Thấp/Cao

26°/39°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.36 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.06