Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:36 | 04/12/2023
Thấp/Cao
20.7/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.8/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.9/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.4/ 22.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.2/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Thấp/Cao

20.4°/25.9°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

18.6 °C

Chỉ số UV

0.96