Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:51 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
26/ 22.1°
Sáng/Tối
19/ 22.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.4/ 24.9°
Sáng/Tối
22.4/ 24.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 24.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.7°
Sáng/Tối
23.9/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.2/ 23.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23/ 24.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.6/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 25.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 19.1°
Sáng/Tối
23.7/ 20.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 18.6°
Sáng/Tối
18.7/ 18.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 20.2°
Sáng/Tối
18.9/ 21.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 14°
Sáng/Tối
20/ 15.2°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 12.1°
Sáng/Tối
11.4/ 14.5°
Áp suất

1027 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
16.5/ 13.2°
Sáng/Tối
11.1/ 14.8°
Áp suất

1026 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
16.4/ 12.1°
Sáng/Tối
12.5/ 15°
Áp suất

1027 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
12.3/ 15.1°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19.9/ 17.7°
Sáng/Tối
15.6/ 17.8°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 18.3°
Sáng/Tối
17.5/ 18.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 19°
Sáng/Tối
17.1/ 18.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17.7°
Sáng/Tối
17.4/ 18.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 17.1°
Sáng/Tối
17.1/ 18.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 17.8°
Sáng/Tối
17.1/ 18.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 17.1°
Sáng/Tối
17.3/ 18.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 18.6°
Sáng/Tối
17.7/ 19.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 18.2°
Sáng/Tối
18.4/ 19.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19.4°
Sáng/Tối
18.6/ 19.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 19°
Sáng/Tối
19.8/ 20.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 19.4°
Sáng/Tối
19.4/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 20.8°
Sáng/Tối
19.8/ 20.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 17.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 17.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Thấp/Cao

17.7°/29.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

15.9 °C

Chỉ số UV

0