Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:42 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.9°
Sáng/Tối
28.8/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 31.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
28.9/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27.2/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28.5/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Thấp/Cao

25.5°/29.2°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

7.55 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0