Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:47 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Huyện Ngọc Lặc
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0