Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:03 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
29/ 27°
Áp suất

995 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa vừa
Huyện Ngọc Lặc
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây thưa 37°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 43°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Thấp/Cao

25°/40°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.31