Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.8/ 19.9°
Sáng/Tối
18.1/ 19.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19.1°
Sáng/Tối
19/ 20.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.1/ 21.5°
Sáng/Tối
19.8/ 24.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 20.4°
Sáng/Tối
20.7/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22.6°
Sáng/Tối
20.2/ 23.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 22.3°
Sáng/Tối
22/ 22.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 14.2°
Sáng/Tối
20.1/ 15.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.5/ 14°
Sáng/Tối
13.4/ 15.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.8/ 17.2°
Sáng/Tối
14.4/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 22.3°
Sáng/Tối
18.6/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 24.7°
Sáng/Tối
22/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.3/ 25.5°
Sáng/Tối
23.4/ 26.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 25.8°
Sáng/Tối
23.1/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.7/ 23.4°
Sáng/Tối
24.7/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.9°
Sáng/Tối
23.9/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Thấp/Cao

18.4°/22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

17.1 °C

Chỉ số UV

0