Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:12 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

14.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa cường độ nặng
Huyện Ngọc Lặc
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0