Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:48 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.7°
Sáng/Tối
26.7/ 29.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 30.4°
Áp suất

996 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.8°
Áp suất

995 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

995 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.8°
Sáng/Tối
27.1/ 27.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 29.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

998 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa nhẹ 25.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Thấp/Cao

25.2°/29.3°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

7.55 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0