Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:52 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
41/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Thấp/Cao

23°/41°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.22 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

2.21