Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Ngọc Lặc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0