Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:09 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 26.8°
Sáng/Tối
24.5/ 27.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 30.7°
Áp suất

996 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.9/ 28.5°
Sáng/Tối
25.6/ 32.7°
Áp suất

995 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.5/ 29.7°
Sáng/Tối
29.9/ 30.7°
Áp suất

997 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 28.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 27.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 28.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

997 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa vừa 24.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Thấp/Cao

24.5°/33.2°

Độ ẩm

98%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0