Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:14 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Thấp/Cao

10°/26°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0