Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:15 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Huyện Ngọc Lặc
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

4.05 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0