Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:34 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
21.4/ 19.3°
Sáng/Tối
17/ 21.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 21.7°
Sáng/Tối
19.4/ 23.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.2/ 14.8°
Sáng/Tối
17.5/ 15.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 16.1°
Sáng/Tối
13.9/ 17.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.9/ 19.5°
Sáng/Tối
16.8/ 19.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 23.8°
Sáng/Tối
19.2/ 25.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.3/ 25.7°
Sáng/Tối
22.7/ 27.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21.7/ 18.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 16.9°
Sáng/Tối
16.5/ 16.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Thấp/Cao

16.4°/27.1°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

13.1 °C

Chỉ số UV

0