Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:34 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa rất nặng
Thị xã Nghi Sơn
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

24°/26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

5.22 km

Gió

4.19 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0