Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:26 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa

19:00

27.1°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.4 km/giờ

22:00

27.9°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.63 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 28.2°
Áp suất

996 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.6 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.15 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.9 km/giờ

10:00

25.4°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.47 km/giờ

13:00

29°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.03 km/giờ

16:00

30.8°C / 37.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.98 km/giờ

19:00

27.8°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.31 km/giờ

22:00

26.7°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.47 km/giờ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.1°
Sáng/Tối
25.5/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.75 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.03 km/giờ

07:00

26.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.29 km/giờ

10:00

31.4°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.23 km/giờ

13:00

34.5°C / 41.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.38 km/giờ

16:00

34.9°C / 41.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.35 km/giờ

19:00

29.8°C / 36.5°C
Mây cụm Mây cụm
80%
3.55 km/giờ

22:00

28.7°C / 31.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
80%
3.42 km/giờ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ

01:00

27.4°C / 30.9°C
Mây cụm Mây cụm
79%
3.8 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.54 km/giờ

07:00

27.8°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.99 km/giờ

10:00

31.8°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.74 km/giờ

13:00

34.9°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.09 km/giờ

16:00

34.8°C / 41.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.84 km/giờ

19:00

31°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.24 km/giờ

22:00

27.3°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.78 km/giờ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Thấp/Cao

25.3°/34.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

994 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0.08