Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:35 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
20.5/ 20.5°
Sáng/Tối
19.3/ 20.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 20.7°
Sáng/Tối
19.5/ 20.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 21.9°
Sáng/Tối
19.9/ 21.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 20.9°
Sáng/Tối
21.7/ 21.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.9/ 21.5°
Sáng/Tối
20.7/ 22.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 22.7°
Sáng/Tối
21/ 22.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 14.1°
Sáng/Tối
20.8/ 15.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.8/ 15.5°
Sáng/Tối
13.5/ 15.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18.9°
Sáng/Tối
15.9/ 17.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22.8°
Sáng/Tối
19.3/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây rải rác
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 19.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Thấp/Cao

19.3°/20.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.55 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

0