Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:47 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:20
Mây thưa
Thị xã Nghi Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 15°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:17
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0