Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:30 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:19
Mưa nhẹ
Thị xã Nghi Sơn
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:17
Thấp/Cao

15°/21°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.72 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0