Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:42 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.7 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.54