Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:35 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 29.5°
Sáng/Tối
27.8/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 26.8°
Sáng/Tối
28.9/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 30.3°
Sáng/Tối
29.4/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.5/ 31°
Sáng/Tối
30.7/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 30°
Sáng/Tối
30/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 30.4°
Sáng/Tối
29/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 29.7°
Sáng/Tối
28.6/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.2/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 30.5°
Sáng/Tối
29.6/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 29.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.6°
Sáng/Tối
28.6/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.4°
Sáng/Tối
28.7/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 30.5°
Sáng/Tối
29.6/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 28.4°
Sáng/Tối
29.6/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Thấp/Cao

24.6°/36.8°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

1.79