Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:48 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

75%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.18 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0