Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:11 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa cường độ nặng
Thị xã Nghi Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 23°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

1.3 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0