Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:58 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 26.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 23.2°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.9/ 25.6°
Sáng/Tối
23.3/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.4/ 24.5°
Sáng/Tối
26.9/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 22.5°
Sáng/Tối
26.2/ 22.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.1/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 25.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 27.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Thấp/Cao

24.1°/30.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.19 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0