Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:08 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.5/ 26.5°
Áp suất

999 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.4°
Sáng/Tối
25.2/ 25.7°
Áp suất

996 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 27.5°
Áp suất

995 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 29.3°
Áp suất

995 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.3°
Sáng/Tối
27.3/ 26.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 25.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

999 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 28.9°
Áp suất

997 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Thấp/Cao

24.9°/27.2°

Độ ẩm

90%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.64 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

1.28