Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:06 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Thị xã Nghi Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.54 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

10.94