Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:10 | 26/07/2024
Thấp/Cao
28.6/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.4/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.6/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.4/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Thấp/Cao

26.6°/36.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0