Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:18 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 25°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.3/ 28.1°
Sáng/Tối
26.8/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.1/ 29.2°
Sáng/Tối
26.2/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.3/ 29.7°
Sáng/Tối
27.4/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.5/ 25.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

25.3°/31.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.84 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0