Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:32 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.88 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0