Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:03 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mây thưa
Huyện Hoằng Hóa
Đã cập nhật 29 phút trước
Ít mây 17°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:16
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0