Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:45 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0