Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:02 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0