Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:25 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Nhiều mây
Huyện Hoằng Hóa
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.6 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.05