Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:37 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mây thưa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0