Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:13 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa vừa
Huyện Hoằng Hóa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

6.3 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết