Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:51 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
29.3/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 29.9°
Sáng/Tối
27.5/ 34.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 29.9°
Sáng/Tối
28.7/ 34.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30.6°
Sáng/Tối
28.2/ 35.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 30.1°
Sáng/Tối
28.1/ 35.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
30/ 34.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 30.1°
Sáng/Tối
29.7/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.1°
Sáng/Tối
27/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Thấp/Cao

27.4°/34.6°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.25