Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:45 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.7°
Sáng/Tối
28.5/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30°
Sáng/Tối
28.8/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 30.4°
Sáng/Tối
29.2/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 30°
Sáng/Tối
29.6/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.6°
Sáng/Tối
29.3/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.5°
Sáng/Tối
28.9/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.6°
Sáng/Tối
24.6/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.5/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.3°
Sáng/Tối
28.1/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 29.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Thấp/Cao

25.7°/30.1°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.7 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

2.24