Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:10 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 16°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Hoằng Hóa
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:16
Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.5 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0