Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:53 | 29/02/2024
Thấp/Cao
16.5/ 16.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.5/ 16.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.6/ 15.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 16.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.3/ 17.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.1/ 17.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.9/ 15.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.8/ 14.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 21.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:04
Thấp/Cao

14.9°/21.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

16.7 °C

Chỉ số UV

0.78