Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:13 | 08/02/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
0.35 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
2.85 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
0.6 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
6.21 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
4.82 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:54
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

1.71 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0