Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:25 | 18/01/2022
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Quan Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 17°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Thấp/Cao

13°/24°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0