Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:47 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0