Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:17 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
36.9/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 36.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.6/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 27.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26.8°
Sáng/Tối
27.4/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.9/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.5/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.6/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 26.2°
Sáng/Tối
27.5/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Thấp/Cao

25.3°/33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0