Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:38 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Huyện Quan Hóa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

9.57