Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:32 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mây cụm
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

8.64 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.61