Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:41 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
40/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa vừa
Huyện Quan Hóa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây rải rác 37°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 43°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Thấp/Cao

25°/40°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

12.19