Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:34 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
41/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
25/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 36°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:11
Thấp/Cao

23°/42°

Độ ẩm

25%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.45