Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:03 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Huyện Quan Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:44
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0