Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:04 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
23/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
24/ 40°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 39°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Thấp/Cao

23°/41°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.17