Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
36.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.6/ 27.8°
Sáng/Tối
24.7/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.1/ 29.1°
Sáng/Tối
26/ 38.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.6/ 27.2°
Sáng/Tối
25/ 38.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.3/ 29.4°
Sáng/Tối
25.6/ 38.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 35.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.4/ 27.1°
Sáng/Tối
24.8/ 34.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Thấp/Cao

25.8°/36°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0