Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:42 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 11°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
9/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Thấp/Cao

9°/25°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0