Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:08 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:23
Mưa nhẹ
Huyện Quan Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.24