Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:29 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Quan Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0