Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 28/09/2023
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
2.38 km
Áp suất

1014 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.56 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.44