Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:04 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.6°
Sáng/Tối
29.8/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.9/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.3°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 38.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 45.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

23.2°/38°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

12.46