Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:38 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0