Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:55 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Thấp/Cao

11°/23°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0