Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:14 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

996 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 30.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 31.2°
Áp suất

996 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.1°
Sáng/Tối
27.6/ 30.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.5°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 25.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.2°
Sáng/Tối
26.9/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.2°
Sáng/Tối
26.4/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 29.6°
Sáng/Tối
27.4/ 30.3°
Áp suất

996 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa cường độ nặng 27.6°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Thấp/Cao

24.8°/36.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0