Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:04 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Huyện Đông Sơn
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.06