Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:47 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Đông Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

3.17