Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:24 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
18/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Nhiều mây
Huyện Đông Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:16
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0