Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:27 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
39/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Huyện Đông Sơn
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Thấp/Cao

26°/39°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.2