Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:30 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0