Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:18 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 26.8°
Sáng/Tối
24.4/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.7/ 27.9°
Sáng/Tối
25.2/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.5/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 27.7°
Sáng/Tối
25.6/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 27.2°
Sáng/Tối
25.5/ 34.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.5/ 27.5°
Sáng/Tối
25.6/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Thấp/Cao

24.7°/36.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0