Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:58 | 04/12/2023
Thấp/Cao
18.6/ 18.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.8/ 22.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.2/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.5/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

18.6°/24.4°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

16.6 °C

Chỉ số UV

0.38