Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:34 | 14/06/2024
Thấp/Cao
27.4/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.1/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.3/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Thấp/Cao

27.1°/34.3°

Độ ẩm

82%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

29.6 °C

Chỉ số UV

0