Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:08 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 27.8°
Sáng/Tối
25.3/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 28°
Sáng/Tối
26.3/ 29.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 25.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Thấp/Cao

25.9°/34°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0.11