Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:41 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 28.2°
Sáng/Tối
29.6/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
25.4/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.1°
Sáng/Tối
27.4/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 30.3°
Sáng/Tối
28/ 32.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Thấp/Cao

27.7°/35.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

28.4 °C

Chỉ số UV

0