Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:29 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
20.9/ 18.3°
Sáng/Tối
18.3/ 19.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21.4°
Sáng/Tối
18/ 23.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 20.3°
Sáng/Tối
20.8/ 20.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 20.9°
Sáng/Tối
19.6/ 25.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
18.9/ 26.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
23.4/ 23.4°
Sáng/Tối
21.8/ 26.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.4/ 23.4°
Sáng/Tối
23.6/ 25.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 24.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 23.8°
Sáng/Tối
23/ 28.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

18.5°/24.7°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.38