Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:38 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26.4/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 31.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 36.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 31°
Sáng/Tối
27.3/ 37.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 26.1°
Sáng/Tối
28.2/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.1°
Sáng/Tối
26.4/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
26.2/ 35.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 36°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Thấp/Cao

25.2°/35.4°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.93 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

1.08