Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:19 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0