Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:31 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mây thưa
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.41