Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:02 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mây cụm
Phổ Yên
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.11