Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:56 | 04/12/2023
Thấp/Cao
20.6/ 20.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.5/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.8/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 22.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.1/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.4/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Thấp/Cao

20.6°/24.3°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/giờ

Điểm ngưng

17.7 °C

Chỉ số UV

1.23