Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:22 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.6/ 18.2°
Sáng/Tối
17.2/ 18.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 20°
Sáng/Tối
18.8/ 18.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 19.4°
Sáng/Tối
19.2/ 20.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.8/ 18.5°
Sáng/Tối
19.5/ 19.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.6/ 20.2°
Sáng/Tối
19.7/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21.9°
Sáng/Tối
21.9/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.6/ 13.6°
Sáng/Tối
19.2/ 14.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.1/ 14.7°
Sáng/Tối
12.2/ 14.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 17.8°
Sáng/Tối
14.6/ 17.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.4/ 21.9°
Sáng/Tối
19.8/ 21.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 24.9°
Sáng/Tối
22.1/ 23.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 24.1°
Sáng/Tối
23.2/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 22°
Sáng/Tối
21.8/ 21.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 20.1°
Sáng/Tối
21.5/ 21.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Thấp/Cao

17.7°/20.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.45 km/giờ

Điểm ngưng

16.7 °C

Chỉ số UV

0