Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:15 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0