Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:59 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 27.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.3°
Sáng/Tối
26.5/ 30.1°
Áp suất

995 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 30.2°
Sáng/Tối
27.8/ 31.3°
Áp suất

995 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 30.8°
Sáng/Tối
30.9/ 31.5°
Áp suất

997 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 30.7°
Áp suất

998 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 27.9°
Áp suất

997 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

998 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 29.3°
Sáng/Tối
27.7/ 30.2°
Áp suất

997 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27.4/ 26.1°
Áp suất

997 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.4/ 30.3°
Sáng/Tối
29.8/ 31.4°
Áp suất

995 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:29
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Thấp/Cao

25.6°/32.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

8.89 km

Gió

3.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0