Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:42 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa vừa
Huyện Vũ Thư
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.68 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0