Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:32 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Nhiều mây

01:00

25.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.72 km/giờ

04:00

25.8°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.03 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.51 km/giờ

10:00

30.8°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.32 km/giờ

13:00

32.3°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
3.88 km/giờ

16:00

32.8°C / 36.3°C
Mây cụm Mây cụm
59%
3.98 km/giờ

19:00

27.4°C / 30.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
3.86 km/giờ

22:00

26°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
85%
2.7 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.53 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.24 km/giờ

07:00

27.7°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.88 km/giờ

10:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.26 km/giờ

13:00

31.3°C / 36.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.69 km/giờ

16:00

30.4°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
4 km/giờ

19:00

27.1°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.35 km/giờ

22:00

28°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.89 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ

01:00

26.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.2 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.4 km/giờ

07:00

26.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.02 km/giờ

10:00

29°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.13 km/giờ

13:00

28.6°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.86 km/giờ

16:00

29.8°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.99 km/giờ

19:00

27.5°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.12 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
2.32 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25.4/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.93 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.89 km/giờ

07:00

27.7°C / 27.4°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.37 km/giờ

10:00

30°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.19 km/giờ

13:00

31.2°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
3.57 km/giờ

16:00

29.3°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
4.37 km/giờ

19:00

27.7°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.66 km/giờ

22:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.24 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.1°
Sáng/Tối
26.1/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ

01:00

26.1°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.07 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.37 km/giờ

07:00

29°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.79 km/giờ

10:00

32°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.46 km/giờ

13:00

31.6°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
4.86 km/giờ

16:00

31°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.27 km/giờ

19:00

28.4°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.71 km/giờ

22:00

28.2°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.65 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Thấp/Cao

24.5°/33.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0