Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:43 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
28.1/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25.7°
Sáng/Tối
27.1/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 29.7°
Sáng/Tối
27.6/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.7/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.7/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 30°
Sáng/Tối
29.7/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 30°
Sáng/Tối
28.4/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 29.1°
Sáng/Tối
28.5/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 29°
Sáng/Tối
29.4/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 28.6°
Sáng/Tối
29.4/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.2°
Sáng/Tối
28.1/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Thấp/Cao

25.7°/31.2°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.55 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

3.74