Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:02 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.7/ 28.3°
Sáng/Tối
26.6/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 29.4°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 29°
Áp suất

995 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Thấp/Cao

26.5°/31.5°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

5.16 km

Gió

3.89 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0