Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:24 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Thấp/Cao

17°/22°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.43 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0