Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:08 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Huyện Vũ Thư
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Thấp/Cao

24°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.86 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0