Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:22 | 08/12/2023
Thấp/Cao
21/ 21.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.8/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.4/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.4/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.3/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.8/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 18.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 17.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

18.3°/29.9°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

10.8 °C

Chỉ số UV

0