Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:35 | 15/07/2024
Thấp/Cao
28.1/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.7°
Tầm nhìn
4.57 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.7/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
31.1/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
31.1/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
31.1/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.6/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 34.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Thấp/Cao

26.2°/35°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.12 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

2.78