Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:35 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
26/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Quỳnh Phụ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

28 °C

Chỉ số UV

0