Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:08 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.69 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0