Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:57 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Nhiều mây
Huyện Quỳnh Phụ
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 28°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

4.17