Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:49 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

998 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Huyện Quỳnh Phụ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0