Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:55 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 28.9°
Sáng/Tối
25/ 30.2°
Áp suất

995 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.5°
Sáng/Tối
27.3/ 31.3°
Áp suất

995 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 30.9°
Sáng/Tối
30.7/ 30.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29.1°
Sáng/Tối
29.4/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 26.4°
Áp suất

998 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.6/ 26.8°
Áp suất

997 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 25.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.9°
Sáng/Tối
26.4/ 30.3°
Áp suất

996 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 30.4°
Sáng/Tối
29.3/ 32°
Áp suất

994 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:29
Mây thưa
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa vừa 26.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Thấp/Cao

25.7°/33.4°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0