Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:41 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây thưa
Huyện Quỳnh Phụ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0