Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:42 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
27/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Huyện Quỳnh Phụ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

8.53 km

Gió

2.68 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0