Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:28 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Bầu trời quang đãng
Huyện Quỳnh Phụ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0