Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:25 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27.2/ 27.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.5/ 25.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

997 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.4°
Áp suất

995 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Thấp/Cao

26°/32.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.03 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0