Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15.7/ 15.9°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 20.8°
Sáng/Tối
15.1/ 20.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 23.3°
Sáng/Tối
20.8/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22.5/ 23.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23.6/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 20°
Sáng/Tối
20.6/ 19.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 18.9°
Sáng/Tối
17.6/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 20.7°
Sáng/Tối
19.9/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 21.1°
Sáng/Tối
21.8/ 21.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18.2°
Sáng/Tối
20.4/ 18.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 16.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Thấp/Cao

15.5°/28.9°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

7.8 °C

Chỉ số UV

3.55