Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:45 | 15/06/2024
Thấp/Cao
28.9/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.5/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.7/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.1/ 33.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 30.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Thấp/Cao

25.8°/37.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

2.75