Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:27 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
37.2/ 30.8°
Sáng/Tối
28.9/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 30.7°
Sáng/Tối
28.6/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.1/ 31.7°
Sáng/Tối
29.5/ 34.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.2/ 30.3°
Sáng/Tối
29.7/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 30.6°
Sáng/Tối
28.6/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 28°
Sáng/Tối
29.6/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.4/ 31°
Sáng/Tối
28.1/ 33.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
29.7/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 30.8°
Sáng/Tối
28.2/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.2/ 30.9°
Sáng/Tối
28.7/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.8°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Thấp/Cao

26.8°/41.7°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.69 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0.78