Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:15 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 29.7°
Sáng/Tối
27.1/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 28.7°
Sáng/Tối
26.2/ 35.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24.1°
Sáng/Tối
25.7/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Thấp/Cao

26°/36.9°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0