Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:23 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
23.4/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
23.4/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
25/ 32.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.1°
Sáng/Tối
23.8/ 32.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 32.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Thấp/Cao

23.4°/32.5°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.11 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

9.52