Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:59 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
37.9/ 29.8°
Sáng/Tối
26.8/ 39.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.5/ 29.5°
Sáng/Tối
26.3/ 41°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.6/ 29.7°
Sáng/Tối
27.2/ 40.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.9/ 30.7°
Sáng/Tối
27.5/ 41.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 39.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 30.5°
Sáng/Tối
27.7/ 38°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 30.7°
Sáng/Tối
28/ 39.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Thấp/Cao

26.6°/41.8°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.16 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

0