Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:56 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
36.6/ 27.6°
Sáng/Tối
24.1/ 35.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.6/ 27.2°
Sáng/Tối
24.1/ 35.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.2/ 28.8°
Sáng/Tối
24.8/ 34.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
26.3/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.6/ 28.9°
Sáng/Tối
26.1/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 27.8°
Sáng/Tối
25.5/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.5/ 28.9°
Sáng/Tối
26/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.2/ 28.7°
Sáng/Tối
25.3/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.1/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.8/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 29.5°
Sáng/Tối
26.8/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 28.2°
Sáng/Tối
26/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Thấp/Cao

24.7°/39.4°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0