Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:31 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 25.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Thấp/Cao

25.1°/32.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0