Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:51 | 24/07/2024
Thấp/Cao
26.8/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.4/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Thấp/Cao

25.3°/32.1°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.85 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0