Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:08 | 06/12/2023
Thấp/Cao
24.9/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.2/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.9/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.4/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Thấp/Cao

24.5°/32.3°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

3.75