Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:37 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ

10:00

27.6°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.5 km/giờ

13:00

26.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.9 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
7.88 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.59 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.02 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.6°
Sáng/Tối
25.5/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.81 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.12 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.85 km/giờ

10:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.8 km/giờ

13:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
6.72 km/giờ

16:00

25°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
7.12 km/giờ

19:00

25°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.57 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.3 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.84 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.86 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.89 km/giờ

13:00

27.6°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.55 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
6.56 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
6.14 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.75 km/giờ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ

01:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.32 km/giờ

04:00

25°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.95 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.65 km/giờ

10:00

26°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.64 km/giờ

13:00

25.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.21 km/giờ

16:00

26.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.3 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.3 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.36 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.68 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.56 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.62 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.25 km/giờ

13:00

26.4°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.39 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.32 km/giờ

19:00

25.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.36 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.78 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.09 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.1 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.43 km/giờ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Thấp/Cao

24.1°/28.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.13 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

4.37