Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:54 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ

13:00

28.5°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.05 km/giờ

16:00

30.7°C / 32.3°C
Mây cụm Mây cụm
61%
2.27 km/giờ

19:00

27.9°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
77%
2.79 km/giờ

22:00

26.9°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.28 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.78 km/giờ

04:00

24°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.43 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.2 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.15 km/giờ

13:00

32.1°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.48 km/giờ

16:00

32.9°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.66 km/giờ

19:00

28.9°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.64 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.63 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.82 km/giờ

04:00

24.5°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.57 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.06 km/giờ

10:00

28°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2 km/giờ

13:00

30°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.25 km/giờ

16:00

31.4°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
0.55 km/giờ

19:00

28.9°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.9 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
80%
2.59 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.04 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
1.32 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
84%
0.67 km/giờ

10:00

29.2°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.69 km/giờ

13:00

32.3°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.09 km/giờ

16:00

33°C / 36.1°C
Mây cụm Mây cụm
57%
1.25 km/giờ

19:00

28.1°C / 31.2°C
Mây cụm Mây cụm
70%
2.54 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.05 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

24.2°/32.4°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

5.63