Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:15 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 25.3°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 24.5°
Sáng/Tối
25.1/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.4°
Sáng/Tối
24.8/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Thấp/Cao

24.5°/33.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0