Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:27 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.4/ 26.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 31.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
23/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24/ 33.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 33.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 33.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 32.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.1°
Sáng/Tối
24.8/ 32.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 31.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22.4/ 29.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.3/ 22.6°
Sáng/Tối
22/ 27.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.9/ 22.3°
Sáng/Tối
20.5/ 28.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.8/ 24.6°
Sáng/Tối
21/ 29.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:38
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Thấp/Cao

24.4°/33.4°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.65 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0