Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 31.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
23.1/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 33.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 33.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 32.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.6°
Sáng/Tối
24.9/ 32.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Thấp/Cao

24.3°/33.1°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.65 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0