Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:05 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 24.7°
Sáng/Tối
25.9/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.3°
Sáng/Tối
24.4/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28°
Sáng/Tối
25.8/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 25.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Thấp/Cao

24.2°/28.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.86 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0