Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:31 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:47
Bầu trời quang đãng
Huyện Yên Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:43
Thấp/Cao

9°/19°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

3.34